Over VCWI

Introduction to VCWI (Dutch version)

De Vereniging van Chinese Wetenschappers en Ingenieurs in Nederland (VCWI), opgericht in 1997, is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestaande uit een groep hoogopgeleide Chinezen in Nederland. Het grootste deel van haar leden is werkzaam in onderzoeksinstellingen, universiteiten, industri?le sectoren en regeringsorganisaties verspreid over Nederland. Tot de leden behoren ook ondernemers, schrijvers en artiesten.

De hoofddoelstelling van de VCWI betreft het verschaffen van een netwerk aan in Nederland gevestigde Chinezen om 1. de Chinees-Nederlandse bilaterale uitwisselingen en samenwerking te bevorderen op het gebied van wetenschap, technologie, onderwijs, industrie en zakenleven; 2. haar leden te helpen integreren in de Nederlandse samenleving; en 3. sociale activiteiten te ontplooien.

VCWI-leden

Momenteel beschikt de VCWI over 500 leden, van wie meer dan 33% een universitaire promotie (PhD) heeft afgerond, terwijl de meeste anderen beschikken over een MA (Master’s)-diploma.

VCWI-leden beschikken over twee unieke eigenschappen. Enerzijds zijn zij ‘dual-cultural’: afkomstig van het vasteland van China en thans levend en werkend in Nederland. Anderzijds zijn zij hoog opgeleide en invloedrijke ‘professionals’ met een overwegend technische achtergrond.

VCWI-activiteiten

Vanaf haar oprichting heeft de VCWI zich bezig gehouden met de organisatie van allerhande activiteiten, al of niet werkgerelateerd. Op het gebied van ontspanningsactiviteiten voorziet zij in bijvoorbeeld zomer(kampeer)vakanties, kinderconcerten, weekenduitstapjes, tafeltennistoernooien, badmintontoernooien en gezamenlijke maaltijden.

De werkgerelateerde activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën. Ten eerste de organisatie van conferenties, symposia, seminars en workshops op het gebied van Wetenschap & Onderwijs, de betrekkingen tussen de EU en China, en zakendoen en marktverkenning in Nederland en China. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met het opzetten en onderhouden van contacten in China, door middel van ondersteuning van individuen en organisaties, de ontvangst van Chinese delegaties en het bezoeken van projecten in China, zoals regionale en provinciale ontwikkelingskampen. De VCWI houdt jaarvergaderingen om zaken betreffende de organisatie te bespreken. Door middel van nieuwsbrieven, websites, emailfaciliteiten en netwerken verschaft zij een ontmoetingsplatform voor zowel haar eigen leden als de buitenwereld.

Sponsoring

VCWI is een onafhankelijke, non-profit organisatie, gevestigd in Nederland, en zij ontvangt sponsorgelden via verschillende kanalen. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van haar organisatie verwelkomt zij uw geldelijke donaties en andere vormen van ondersteuning.

Maakt u voor uw bijdragen en donaties a.u.b. gebruik van het volgende bankrekeningnummer:

VCWI
IBAN: NL76 INGB 0006199668
Hongerberg 22, 5508 BP Veldhoven